Kwaliteitswaarborg & privacy

Ik ben een gediplomeerd Integratief Kindercoach, counselor, mediator en therapeut. Daarnaast heb ik  tevens de Basisopleiding Algemene Psychotherapie Wetenschappen gevolgd in het kader van het ECP-traject (Eropean Certificate of Psychotherapy).

 

Kidzenjoy is aangesloten bij de beroepsvereniging VIT (Vereniging Integraal Therapeuten) en voldoet aan de wet kwaliteit, klachten en geschillenzorg (Wkkgz) die sinds januari 2017 van kracht is. Daarnaast is kidzenjoy tevens aangesloten bij de koepelorganisatie RBCZ TCZ (Register Beroepsbeoefenaren Complementaire Zorg).

 

Alle gegevens van clienten worden bewaard volgens de Wet Bescherming Persoonsgegevens. Dit betekent dat de gegevens niet toegankelijk zijn voor buitenstaanders, zie privacyverklaring.

 

De persoonsgegevens die ten behoeve van de therapie/begeleiding door mij verzameld zijn, worden verwerkt en bewaard volgens de richtlijnen van de AVG (Algemene Verordering Gegevensverwerking), zie algemene voorwaarden.

Kidzenjoy voldoet aan de wettelijke eisen omtrent het klachtenreglement en is aangesloten bij de SCAG.

 

Klacht?

Wanneer je ontevreden bent, hoor ik dat graag, zodat we samen in gesprek kunnen gaan.

Het klachtenregelement is aanwezig in de praktijk. Vraag hiernaar wanneer je dit wilt inzien.