Werkwijze

 

Aanmelding:

Vanuit de praktijk van kidzenjoy wordt integratieve therapie en coaching aangeboden. Aanmelding is mogelijk via telefoon, per e-mail of via het contactformulier. Er is geen verwijzing van de huisarts nodig.

Neem vrijblijvend contact op.

 

Intakegesprek:

Na de aanmelding ontmoet ik jullie als ouders voor een intakegesprek. Jullie hebben vooraf de vragenlijst toegestuurd gekregen en ingevuld. In het gesprek maken we verder kennis, ga ik dieper in op de reden van aanmelding, jullie verwachtingen en stellen we de hulpvraag vast. Jullie kind is bij dit gesprek niet bij aanwezig.

 

Sessies:

In sessies ga ik mee in de belevingswereld van jullie kind. In de eerste 5 sessie bekijk ik wat speelt er in zijn of haar binnen en buitenwereld? Ik onderzoek over welke vaardigheden, wensen, en middelen jullie kind beschikt om zijn of haar klacht aan te pakken. In de sessies begeleid ik jullie kind d.m.v. (rollen)spel, kletsen, tekenen of op een andere manier. De aanpak is divers en afgestemd op jullie kind. Zo kan jullie kind een eigen passende oplossing vinden datgene waar zij of hij last van heeft. En zich uiteindelijk veerkrachtiger en gelukkiger voelen en dit ook in gedrag laten zien.

 

(Tussen) evaluatie:

Na de eerste 4/5 sessies evalueer ik samen met jullie om te kijken welke veranderingen er al hebben plaatsgevonden. Afhankelijk van deze veranderingen bepalen we het verdere verloop van het traject. Kan het traject afgerond worden of is er een vervolg wenselijk. Wanneer dit laatste het geval is valt er te denken valt aan extra sessies, een extra oudergesprek met tips, een schoolobservatie of een overleg met de leerkracht, of een combinatie van de hiervoor genoemde opties.

Gemiddeld zijn er 5 tot 15 sessie per traject nodig.

 

Eindgesprek:

Aan het eind van het traject sluiten we af met een eindgesprek.